Potrebna dokumenta

Potrebna dokumentacija za upis:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Svedočanstva o završenoj srednjoj školi i diploma
  • 3 fotografije
  • Popunjeni ŠV obrasci
  • Potvrda o položenom prijemnom ispitu sa drugog fakulteta (u slučaju da je ispit položen na srodnom fakultetu)
  • Indeks

Prelasci sa drugih fakulteta:

  • Uverenje o položenim ispitima
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • 3 fotografije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *