Akreditacije i dokumenta fakulteta

Akreditovana visokoškolska ustanova na kojoj se izvodi nastava na osnovu akreditovanih studijskih programa, jedina su garancija koja obezbeđuje kvalitet znanja. Shodno tome dajemo na uvid dokument o akreditaciji.

Akreditacije osnovnih akademskih studija

Menadžment

Studijski program Menadžment na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 10.11.2017. godine, broj rešenja 612-00-03438/2016-06.