Upis je u toku

Dragi brucoši, upis i predaja dokumenata je u toku.

Prijemni ispiti će se održati u prostorijama univerziteta u ulici Stevana Nemanje 181, Novi Pazar.

Uslovi konkursa:

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili školu u četvorogodišnjem trajanju. Kandidati koji upisuju prvu godinu studija polažu prijemni ispit. Na II i III i IV godini se bez polaganja prijemnog ispita upisuju kandidati koji su završili jednu, dve odnosno tri godine studija, ili stekli uslov za upis na II, III ili IV godinu na nekom od srodnih fakulteta, uz polaganje diferencijalnih ispita.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Svedočanstva o završenoj srednjoj školi i diploma
  • 3 fotografije
  • Popunjeni ŠV obrasci
  • Potvrda o položenom prijemnom ispitu sa drugog fakulteta (u slučaju da je ispit položen na srodnom fakultetu)
  • Indeks

Prelasci sa drugih fakulteta:

  • Uverenje o položenim ispitima
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • 3 fotografije