DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Akademski naziv: Diplomirani inženjer drumskog saobraćaja

Dužina trajanja studija: 8 semestara – 4 godine

Obim studija: 240 ESPB

Ciljevi studijskog programa:

Cilj studijskog programa Drumski saobraćaj je obrazovanje i osposobljavanje studenata za brzo uključivanje u neposredan rad vezan za oblast saobraćajnog inženjerstva. Takođe, osposobljavanje studenata za projektovanje i realizaciju tehničkih procesa transportne delatnosti, organizovanje transportne delatnosti, kontrolu prevoza ljudstva i robe i dr.

Student stiče osnovna znanja iz oblasti saobraćajnog inženjerstva, sa ciljem ovladavanja tehnikama i postupcima za primenu stečenih znanja u praksi.

Ishod procesa učenja:

Stečeno znanje nakon završenih osnovnih akademskih studija, studentima obezbeđuje stručnost za rad u autotransportnim preduzećima i drugim organizacijama koje se bave problematikom transporta robe i prevozom ljudi, eksploatacijom vozila, održavanjem vozila, kontrolom tehničke ispravnosti vozila i organizovanjem transportne delatnosti.

Uslovi za upis studijskog programa:

Uslovi za upis studijskog programa su završena četvorogodišnja srednja škola i položen prijemni ispit.